ΣΑΜΑΝΙΦΕΣΤΟ


Δηλαδή, κάτι σαν  μανιφέστο
Έτσι για να κάνουμε μιαν αρχή:


Το δίκτυο συνίσταται απο αρχιτέκτονες που βιοπορίζονται επιδιώκοντας να ασκούν δημιουργικά την αρχιτεκτονική

Δεν είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ομάδα, σύλλογος, εταιρεία ή παράταξη. Δεν υπογράφει, δεν παρίσταται, δεν αποφασίζει, δεν εκτελεί.  Ολες οι δράσεις υπογράφονται απο εκείνους που τις αποφασίζουν και τις εκτελούν.

Η δομή του δικτύου σχηματίζεται απο:

o   Ιστοσελίδα με θεματολογία που κατηγοριοποιείται σχηματικά ως εξής

Εργασία
Υποδομή
Μελέτη
Δημόσια Διοίκηση
Κατασκευή
Αρχιτεκτονικό Εργο
Ζητήματα Δικτύου


o   Την εκάστοτε μηνιαία συνάντηση που πραγματοποιείται την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα και η οποία εντάσσει νέα μέλη, οργανώνει, συντονίζει και ανακοινώνει κοινές αποφάσεις και δράσεις της

o   Ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται επιμέρους θέματα

o   Την τακτική (ετήσια) δημόσια συνάντηση

 

 
Συνδεδεμένοι χρήστες
Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους