Archnet

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ => ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ => : Ηλίας Παπαγεωργίου 18 June 2011, 15:01:06: Ομάδα εργασίας για τις αμοιβές
: Ηλίας Παπαγεωργίου 18 June 2011, 15:01:06
Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουνίου για πρώτη φορά (αργησε λίγο).
Κάναμε μια γενική συζήτηση αρχών και στόχων.

Κατ' αρχήν θέσαμε ως δεδομένο σε οποιαδήποτε διαδικασία τη σαφήνεια. Κάθε πολύπλοκο ή μεσοβέζικο σύστημα αμοιβών είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένο. Για παράδειγμα οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο ΤΕΕ για εκπτώσεις επί ποσοστών επί αυξημένων προυπολογισμών είναι αστείες. Όχι διότι αντιστοιχούν σε μικρότερες αμοιβές. Αν απαλείψετε τους παρονομαστές στην παραπανω διατύπωση, η σούμα βγαίνει όσο και τώρα. Το μπλέξιμο όμως παραμένει.

Κατά δεύτερον ορίσαμε κάποιους βασικούς άξονες/παράγοντες που θεωρήσαμε σημαντικους και ισοβαρείς με μια αμοιβή που προκυπτει απο καθαρά οικονομίστικους όρους, δηλαδή ως ποσοστό του προυπολογισμού. Αυτοί είναι ο χρόνος εργασίας, το είδος εργασίας και η ικανότητα ως παραγωγή κάποιας αξίας. Χωρίς εκτενή εξήγηση αλλά μόνο με επιγραμματική παρουσίαση των παραπάνω θα μπορούσε κανείς να πει τα εξής: Ο χρόνος εργασίας αποτελεί ένα μετρήσιμο και έσχατο παράγοντα που κοστολογείται και δεν πρεπει να παραγνωρίζεται. Το είδος της εργασίας, δηλαδή οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για οποιαδήποτε μελέτη ή επίβλεψη (τα παραδοτέα στοιχεία και οι διαδικασίες που προυποτίθενται για να παραχθούν), μπορούν να περιγραφούν αλλά και να αξιολογηθούν. Τέλος η αξία που παράγεται (όχι απαραίτητα οικονομική αλλά κοινωνική η ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος... μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) αποτελεί ένα στοιχείο που επίσης συνεισφέρει στον καθορισμό κάποιας αμοιβής. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω... κρατείστε αυτές τις τρεις αυτές λέξεις ως παράγοντες που, μαζί με τον προυπολογισμό μπορούν να δημιουργήσουν ένα τετράπτυχο που να κάνει σαφές σε έναν τρίτο τι ακριβώς είναι αυτό που παράγουμε όταν εργαζόμαστε και γιατί θα έπρεπε να μας πληρώνουν γι αυτό (που είναι και η ουσία της συζήτησης).

Συζητήσαμε κάποια γενικότερα ζητήματα ηθικής φύσης που σχετίζονται με το πόσο η πρόθεση για μια ποιοτική μελέτη, μπορεί να αυξομοιώνεται ανάλογα με το παζάρι που γίνεται σε μια αμοιβή. Κατά βάθος αναρωτηθήκαμε για το κατά πόσο μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο, η με λιγότερο ενδιαφέρον, πάθος, μεράκι ή απαιτήσεις ποιότητας, ανάλογα με την αυξομοίωση μιας αμοιβής. Δεν απαντήσαμε προφανώς... η συζήτηση όμως δείχνει μια πρόθεση εκ μέρους μας να δείξουμε με κάποιο τρόπο πως δεν γίνεται να δουλεύουμε σα μ... (σορυ) αγωνιζόμενοι για τη "φανέλα" και να πληρωνόμαστε ανάλογα με τα γούστα του εκάστοτε πελάτη και το πόσο μπορεί να μας παζαρέψει.

Ως πρώτη ύλη έχουμε μαζέψει, για την ώρα, κάποια στοιχεία απο αντίστοιχους υπολογισμούς ντόπιων και ξένων συναδέλφων (αυτό ακούγεται πολύ γουάου) καθώς και συμβάσεις και συμφωνητικά.

Ο στόχος της ομάδας δεν ορίστηκε. Δεν καθορίσαμε δηλαδή αν επιδιώκουμε μια συνολική πρόταση που θέλουμε να τη διεκδικήσουμε θεσμικά για καθολική εφαρμογή ή αν τα πορίσματά μας θα χρησιμοποιηθούν απο εμάς, τους φίλους μας ή το δίκτυο. Το είδος και η βαρύτητα των όσων κάνουμε θα δημιουργήσει και το επομενο βήμα.

Πασα προσφορά δεκτή.

Επόμενη συνάντηση: Παρασκευή 24 Ιουλίου στο γραφείο της Μαρίας Καζολέα Σίνα 42 και Σκουφά: Απ: Ομάδα εργασίας για τις αμοιβές
: Πάνος Τούρλας 23 June 2011, 10:41:35
Η συνάντηση της ομάδας εργασίας για τις αμοιβές άλλαξε ημέρα και θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 15:30 στο γραφείο της Μαρίας Καζολέα (το οποίο παραμένει Σίνα 42 και Σκουφά).


: Απ: Ομάδα εργασίας για τις αμοιβές
: Πάνος Τούρλας 01 July 2011, 20:27:37
Συναντηθήκαμε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου. Συζητήσαμε τη χρησιμότητα συλλογής στοιχείων για τον τρόπο κοστολόγησης της αρχιτεκτονικής εργασίας και την κατανομή των ωρών στις διάφορες δραστηριότητες αυτής της εργασίας. Η σκέψη είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε μια βάση αναφοράς στην εκτίμηση του κόστους της δουλειάς μας, τουλάχιστον για κάποιες πιο "μετρήσιμες" πτυχές της.Υπάρχει η σκέψη να προσεγγίσουμε συναδέλφους αλλά και μεταξύ μας ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αξιόλογο δείγμα. Σ' αυτό από ότι φαίνεται θα χρειαστεί να συμβάλλουν περισσότεροι - όσοι μπορείτε πείτε το. Επίσης στοιχεία που αφορούν συμφωνητικά ή καταγραφή της κοστολόγησης της εργασίας.

Παράλληλα τα στοιχεία της αλλοδαπής μεταφράζονται και θα επιχειρηθεί να "προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα"...

Ακόμα, μελετάμε την απόφαση του ΤΕΕ  «Κώδικας αμοιβών σε σχέση με το Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού» για να μπορούμε να τη συγκρίνουμε σε σχέση με τη δική μας προσέγγιση περί αμοιβών.

Επόμενη συνάντηση μας την Πέμπτη 7 Ιουλίου στις 15:00, κλασσικά στης Μαρίας Καζολέα, Σίνα 42.


: Απ: Ομάδα εργασίας για τις αμοιβές
: Πάνος Τούρλας 07 July 2011, 07:29:20
Η σημερινή (7/7) συνάντηση της ομάδας αναβάλλεται...


: Απ: Ομάδα εργασίας για τις αμοιβές
: Ηλίας Παπαγεωργίου 19 March 2012, 11:19:22
Επόμενη Συνάντηση

στο γραφείο της Μαρίας Καζολέα
Σίνα 42
την Πέμπτη 22 Μαρτίου
στις 5:00


: Απ: Ομάδα εργασίας για τις αμοιβές
: Ηλίας Παπαγεωργίου 26 March 2012, 11:00:44
Επόμενη Συνάντηση

στο γραφείο της Μαρίας Καζολέα
Σίνα 42
την Πέμπτη 29 Μαρτίου
στις 5:00


: Απ: Ομάδα εργασίας για τις αμοιβές
: Μαρία Καζολέα 26 March 2012, 17:06:51

   Από την συνάντηση 22-3-2012  για τις αμοιβές
 Στην προσπάθεια  προσδιορισμού ενός κώδικα αμοιβών που να μην    εξαρτάται μόνο από τον προϋπολογισμό του έργου αλλά και από την δικιά μας εργασία,  ξεκινήσαμε  αρχικά να καταγράψουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκπόνησης μιας μελέτης.
Συνοπτικά
1. Γνωριμία με τον πελάτη, περιγραφή αντικειμένου. ( α΄ συνάντηση )
2. Επιτόπια αναγνώριση ( βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, τοπιογραφία. κ.λ.π.)    αποτύπωση φωτογραφική η και άλλη (π.χ. σκίτσα).                                                               
3. Έλεγχος  δομισημότητας, ειδική νομοθεσία.
4. Προεκτίμηση  κόστους η και προϋπολογισμός έργου
5.Υπολογισμός-προσφορά αμοιβών μελέτης και απαιτούμενων εγκρίσεων και      αδειοδοτήσεων

Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας  (β΄η και γ΄συνάντηση)
4. Έρευνα, σχετική βιβλιογραφία για τον τόπο η το είδος λειτουργίας.
5.  Αποτύπωση στη περίπτωση υπάρχοντος  κτιρίου.
6. Προμελέτη (…. συναντήσεις)
Δεν κατορθώσαμε να ορίσουμε ακριβώς  αυτό το στάδιο της μελέτης και το βαθμό επεξεργασίας της.
Οργανόγραμμα, λειτουργικό διάγραμμα.
 Αρχική σύλληψη, διάταξη, όγκος..
Μορφολογική  επεξεργασία και επιλογή υλικών ? ( εδώ οι απόψεις  διίστανται)
Προσχέδια (ορισμός της κλίμακας ανάλογα το μέγεθος) σκίτσα,  τρισδιάστατα.
 Διαδικασία ωρίμανσης μιας λύσης, δύσκολο να οριστεί  :
 μπορεί να είναι κυκλική (η ίδια λύση που τροποποιείται) ή να είναι σαν δέντρο  2-3 λύσεις που μία από αυτές  εξελίσσεται.

Επόμενα  στάδια  προς συζήτηση
7. Μελέτη
 Τελική  διαμόρφωση . επιλογή κύριων υλικών, συνεργασία με άλλες  ειδικότητες,   προσαρμογή της μελέτης στις τελικές επιλογές .
Όπως για έκδοση οικοδομικής άδειας
Ανάγκη προσδιορισμού του  εύλογου χρόνου για την εκπόνηση μιας μελέτης
 8. Οικοδομική άδεια.
9. Μελέτη εφαρμογής
10. Κατασκευή

 Είπαμε να προσπαθήσουμε να κοστολογήσουμε το αξιοπρεπώς ελάχιστο,
υπάρχουν θέματα που δεν μπορούν να κοστολογηθούν όπως η υπεραξία
η αναγνωρισιμότητα κ.α.

Αλλά θέματα που αναφέρθηκαν 
-Σεμινάρια για νέους στο επάγγελμα
- Θέματα  δεοντολογίας, επικοινωνία συναδέλφων σε δουλειές που φεύγουν από τον  έναν και πάνε στον άλλον
- data base  όπου θα βλέπεις όλους του ς μηχανικούς που έχουν ασχοληθεί με
 ένα έργο.
-να φτιάξουμε ένα xl για προϋπολογισμό έργου που να συμπληρώνεται και να ενημερώνεται                                         


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.